Savjetodavno tijelo i povjerenstvo za reklamacije potrošača

Sukladno čl. 25 st. 2 Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 41/14., 110/15. i 14/19.)Jedinica lokalne samouprave koja odlučuje o pravima i obavezama potrošača – korisnika javnih usluga iz čl. 24 dužna je osnovati savjetodavno tijelo u čijem radu sudjeluje i predstavnik udruge za zaštitu potrošača te na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, donositi odluke koje se odnose na zaštitu prava potrošača – korisnika javnih usluga.

U periodu od 26. ožujka do 19. travnja ove godine provesli smo istraživanje na području Primorsko-goranske županije. Zahtjev za pristup informacijama s tri pitanja poslali smo u 33 od 36 Jedinica lokalne samouprave. Nismo poslali u Općinu Viškovo i Grad Vrbovsko jer smo imenovali predstavnike u njihova savjetodavna tijela. Također nismo poslali Općini Brod Moravice jer smo s njima dogovarali suradnju.

Iako je zakonski rok za odgovor 14 dana, šest Jedinica lokalne samouprave nije nam odgovorilo na Zahtjev za pristup informacijama.

Jedno od pitanja bilo je: „Ima li Grad savjetodavno tijelo za zaštitu potrošača javnih usluga iz čl. 25. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača?“. Većina Jedinica lokalne samouprave ima savjetodavno tijelo za zaštitu potrošača javnih usluga. Od 27 JLS koliko nam je dostavilo informacije putem zahtjeva za pristup informacijama 19 ih ima savjetodavno tijelo za zaštitu potrošača javnih usluga. Od toga podatka zanimljiviji je podatak da je predstavnik udruge za zaštitu potrošača u 73,68% JLS koje imaju savjetodavno tijelo g. Paripović. Dakle, osoba koja je za Novi list na Svjetski dan prava potrošača izjavila da samo Grad Opatija u Primorsko-goranskoj županiji ima sve regulirano sukladno Zakonu o zaštiti potrošača i drugim zakonima koji reguliraju taj sektor.

Popis pravnih osoba s javnom ovlasti koja obavlja regulatorne poslove u pogledu javnih usluga iz čl. 24 Zakona o zaštiti potrošača i popis Jedinica lokalne samouprave koje odlučuju o pravima i obavezama potrošača s kojima Društvo Potrošačica surađuje, sukladno čl. 25 st. 7 objavljen je na našoj web stranici. Popis možete pronaći na: https://potrosacica.hr/suradnja/

U svrhu unapređenja kvalitete života građana i osiguranja visokih standarda zaštite prava potrošača, Hrvatski je sabor na temelju članka 130. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 41/14., 110/15. i 14/19.) na sjednici 19. ožujka 2021. donio Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2021. do 2024. godine.

Razvijanje neposredne komunikacije s građanima vezano za područje zaštite potrošača od velike je važnosti te je isto nužno provoditi na nacionalnoj i na lokalnoj razini.  Nacionalni program zaštite potrošača za razdbolje od 2021. do 2024. godine propisuje da će Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pružat podršku udrugama za zaštitu potrošača, među ostalim i putem iniciranja i podupiranja projekata koji unaprjeđuju i promiču prava potrošača na lokalnoj razini. Stoga smo postavili i da pitanja vezana uz doniranje sredstava udrugama za zaštitu potrošača.

Prvo pitanje koje smo postavili glasilo je Je li Grad/Općinaraspisivao javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga za zaštitu potrošača za 2020. godinu? te ako „DA“, kolika su odobrena sredstva (kn) i kojim udrugama? Od šest Jedinica lokalne samouprave dobili smo informaciju da su raspisali javni natječaj ali da se nitko nije javio.

Zatim smo JLS upitali doniraju li sredstava udrugama za zaštitu potrošača van javnog natječaja za sufinanciranje projekata udruga za zaštitu potrošača. Na ovo pitanje nam je tri JLS odgovorilo da imaju mogućnost dati sredstva udrugama za zaštitu potrošača van javnog natječaja. Jedan od odgovora bio je da je Grad u mogućnosti dodijeliti sredstva temeljem pojedinačnih zahtjeva udruga, međutim u prethodnoj, 2020. godini nije zaprimljen niti jedan zahtjev udruge potrošača za financiranje pojedine aktivnosti. Znači, postoje Jedinice lokalne samouprave koje su voljne pružati podršku udrugama za zaštitu potrošača putem podupiranja projekata koji unaprjeđuju i promiču prava potrošača na lokalnoj razini.

Predsjednica Društva Potrošačica

v.r. Ana Smoljak, univ.spec.oec.