Izložba “Vivaldi” autora Hanibala Salvara Hanija

“Vivaldi” je naziv početka izložbe s kojom Hanibal Salvaro Hani prezentira dvanaest haiku uradaka, na hrvatskom i engleskom jeziku, međunarodno poznatog i priznatog haiku pjesnika Gorana Gatalice na temu godišnjih doba. Hanibal Salvaro pristupa postavu ove izložbe u stilu “Work in Progress”. Bit će to izložba čije je nastajanje u umjetničkom smislu upravo u tijeku te će kroz vrijeme trajanja postava biti nadopunjavana skulpturalnim uradcima i slikarskim izlošcima.

Izložba će biti postavljena u Izložbenom salonu “Ljudevit Šestić” Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” Karlovac (Ljudevita Šestića 1) od 9. rujna do 13. listopada 2021. godine. Postav se može razgledati u radnom vremenu knjižnice.

Hanibal Salvaro Hani studirao je na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. Godine 1958. u potpunosti se opredijelio za svijet likovnih umjetnosti zahvaljujući svoj sestri, kiparici Lidiji Salvaro. Po vokaciji je vizualni umjetnik koji umjetnost ne smatra strukom.

Izlagao je na oko petsto samostalnih i selekcioniranih izložaba u Hrvatskoj i inozemstvu (preko trideset zemalja svijeta). Djela mu se nalaze u brojnim muzejima i zbirkama. Jedini je hrvatski umjetnik keramike koji je dva puta nagrađivan u Faenzi (Italija) i koji je skoro četrdeset godina član Međunarodne akademije za keramiku (IAC) u Ženevi (Švicarska), od 1981. godine.

Dobitnik je velikog broja nagrada i priznanja za likovna djela u keramici.

Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU) u Zagrebu, Hrvatskog društva likovnih umjetnika Zadar, Hrvatskog društva likovnih umjetnika Osijek, Slovenskog društva keramičara u Ljubljani i Udruge katalonskih keramičara te Arte per mangiare, mangiare arte, Milano (Italija).

Goran Gatalica (1982.) rođen je u Virovitici. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu diplomirao je i stekao zvanja za mag. edukacije fzike i kemije (2009.) i mag. kemije (2011.), nakon čega upisuje doktorski studij. Poeziju na standardnome književnom jeziku i kajkavskome dijalektu i haiku poeziju redovito objavljuje u brojnoj domaćoj i inozemnoj periodici, zbornicima i antologijama. Do sada je objavio četiri nagrađivane knjige pjesama: Krucijalni test (Matica hrvatska Daruvar, 2014.), Kozmolom (Biakova, Zagreb, 2016.), Odsečeni od svetla (DHK, 2018.) i Jezero zmešaneh noči (Biakova, Zagreb, 2020.).

Gatalica je dobitnik brojnih međunarodnih priznanja i nagrada za svoje haiku pjesme. Za izuzetne rezultate ostvarene na području kulture 2018. primio je Plaketu Grada Daruvara i Plaketu Tihomir Trnski Bjelovarsko-bilogorske županije. Član je Društva hrvatskih književnika i Matice hrvatske.