Javna akcija u formi video projekcije Ženske grupe Karlovac “Korak”

Ženska grupa Karlovac  Korak organizira  javnu  akciju  u  obliku projekcije dva video spota u okviru provođenja Nacionalne kampanje programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“, financiranog od strane Ministarstva pravosuđa i uprave

Njezina je svrha informirati građane/ke Karlovca o vrstama podrške i pomoći koju ŽGK  Korak pruža kroz navedeni Program žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela, a što ćemo učiniti kroz emitiranje TV spotova Programa na video zidu lociranom blizu spomenika Palim borcima i žrtvama fašizma koji će biti vidljiv svim prolaznicima šetališta dr. Franje Tuđmana (Promenade). TV spotovi sadrže informacije o pravima, dostupnosti usluga te kontakt podatke Ženske sobe i 10 partnerskih organizacija, među kojima je i ŽGK “Korak”, koje pružaju besplatnu pomoć i podršku na području onih 13 županija u Hrvatskoj u kojima ne postoje Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima pri županijskim sudovima. Jedan od dvaju navedenih spotova je općenite prirode, dok je drugi namijenjen slijepim i slabovidnim osobama te gluhim i nagluhim osobama.

Program „ Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kreiran je sa ciljem osiguravanja pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima. Provedba 1. trogodišnjeg ciklusa programa započela je 1.1.2018. godine, a novi ciklus je započeo 01.01.2021. te traje do 31.12.2023. godine.

Ciljevi programa su podići razinu znanja, vještina i kompetencija predstavnika organizacija civilnog društva za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela; pružati pomoć i podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela kroz pružanje osnovnih informacija i emocionalne potpore, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnje na sud i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga; raditi na senzibilizaciji i informiranju javnosti o sustavu podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u Republici Hrvatskoj.Nositeljica programa je Ženska soba – Centar za seksualna prava. Program se provodi u partnerstvu sa 10 organizacija civilnog društva: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci- za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac Korak”; SOS Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.

Ženska grupa Karlovac „Korak” navedenu pomoć i podršku pruža na području Karlovačke i Ličko senjske županije svim punoljetnim osobama, i muškarcima i ženama, pri čemu naglašavamo da su sve naše usluge za naše stranke besplatne. Podršku pružamo kako tijekom trajanja sudskog postupka, tako i prije prijave djela kao i nakon završetka sudskog postupka. Pri tome, ostvarujemo suradnju i sa sudovima (županijskim i općinskim), državnim odvjetništvima (županijskim i općinskim), pravosudnom policijom, policijskim upravama te policijskim postajama obje županije.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 047/ 600-392 ili na mobitel 091 617 2820 (Sandra Turkanović).