GRADOVI I OPĆINE KARLOVAČKE ŽUPANIJE

 

badge
GRAD KARLOVAC

Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac

badge
GRAD DUGA RESA

Trg Svetog Jurja 1, 47250 Duga Resa

badge
GRAD OGULIN

B. Frankopana 11, 47300 Ogulin

badge
GRAD OZALJ

Kurilovac 1, Ozalj 47280

badge
GRAD SLUNJ

Trg dr. Franje Tuđmana 12,47240 Slunj

badge
OPĆINA BARILOVIĆ

Barilović bb, 47 252 Barilović

badge
OPĆINA BOSILJEVO

Bosiljevo 14, 47251 Bosiljevo

badge
OPĆINA CETINGRAD

Trg hrvatskih branitelja 2, 47222 Cetingrad

badge
OPĆINA DRAGANIĆ

Draganići 10, 47201 Draganić

badge
OPĆINA GENERALSKI STOL

Generalski Stol 32,47262 Generalski Stol

badge
OPĆINA JOSIPDOL

Ogulinska ulica 12, 47303 Josipdol

badge
OPĆINA KAMANJE

Kamanje bb, 47282 Kamanje

badge
OPĆINA KRNJAK

Krnjak 5, 47242 Krnjak

badge
OPĆINA LASINJA

Trg hrvatskih branitelja 1, 47206 Lasinja

badge
OPĆINA NETRETIĆ

Netretić 3a, 47271 Netretić

badge
OPĆINA PLAŠKI

143. Domobranske Pukovnije 5, 47304 Plaški

badge
OPĆINA ŽAKANJE

Žakanje 56, 47276 Žakanje

badge
OPĆINA VOJNIĆ

Trg Stjepana Radića 1, 47220 Vojnić

badge
OPĆINA TOUNJ

Linije 3b, 47264 Tounj

badge
OPĆINA SABORSKO

Senj 44, 47306 Saborsko

badge
OPĆINA RIBNIK

Ribnik 4a, 47272 Ribnik

badge
OPĆINA RAKOVICA

Rakovica 6, 47245 Rakovica