HEP ELEKTRA

HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSATAVA

ELEKTRA KARLOVAC, Vladka Mačeka 44, 47 000 Karlovac

Tel: 047/661-111
fax: 047/411-102
Dežurni: 047/661-268, 047/661-252


HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

ELEKTRA OGULIN, Ivane Brlić Maţuranić 5, 47 300 Ogulin

tel: 047/661-300
fax: 047/522-937
email: –
web: www.hep.hr


HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

ELEKTRA DUGA RESA, Josipa Bana Jelaĉića 67, 47 250 Duga Resa

tel: 047/844-111
fax: 047/841-900
email: –
web: www.hep.hr


HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

ELEKTRA OZALJ, Kurilovac 14, 47 280 Ozalj

tel: 047/73-20-00
fax: 047/73-12-20
dežurni: 098/404-569
web: www.hep.hr

Kontakt poslovnog subjekta