POLICIJSKE UPRAVE

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA

Dr. Vlatka Mačeka 13, 47 000 Karlovac

tel: 047/664-260
fax: –
email: –
web: –


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA

Trg hrvatskih branitelja 6, 47 000 Karlovac

tel: 047/664-111
fax: –
email: –
web: –


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA – DUGA RESA

Jozefinska cesta 30, 47 250 Duga Resa

tel: 047/844-611
fax: –
email: –
web: –


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA – BOGOVLJA

Bogovolja BB, 47 222 Bogovolja

tel: 047/774-016
fax: –
email: –
web: –


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA – BUBNJARCI

Bubnjarci BB, 47 282 Bubnjarci

tel: 047/757-854
fax: –
email: –
web: –


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA – JUROVSKI BROD

Jurovski Brod BB, 47 276 Jurovski Brod

tel: 047/757-699
fax: –
email: –
web: –


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA – KAŠT

Kašt BB, 47 284 Kašt

tel: 047/892-5129
fax: –
email: –
web: –


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA – MALI ERJAVEC

Mali Erjavec BB, 47 281 Mali Erjavec

tel: 047/745-080
fax: –
email: –
web: –


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA – MALJEVAC

Maljevac BB, 47 222 Maljevac

tel: 047/781-091
fax: –
email: –
web: –


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA – OBREŽ VIVODINSKI

Obrež Vivodinski BB, 47 283 Obrež Vivodinski

tel: 047/844-611
fax: –
email: –
web: –


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA – OGULIN

Bernandina Frankopana 19, 47 300 Ogulin

tel: 047/531-811
fax: –
email: –
web: –


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA

Kurilovac 2, 47 280 Ozalj

tel: 047/731-024
fax: –
email: –
web: –


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA – PRAVUTINA

Pravutina BB, 47 276 Pravutina

tel: 047/892-5135
fax: –
email: –
web: –


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA – PRIBANJCI

Pribanjci BB, 47 251 Pribanjci

tel: 047/801-201
fax: –
email: –
web: –


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA – SLUNJ

Školska 7, 47 240 Slunj

tel: 047/777-100
fax: –
email: –
web: –


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA – VIVODINA

Vivodina BB, 47 283 Vivodina

tel: 047/642-461
fax: –
email: –
web: –


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA – VOJNIĆ

Andrije Hebranga 3, 47 220 Vojnić

tel: 047/883-015
fax: –
email: –
web: –

Kontakt poslovnog subjekta

  • Dr. Vlatka Mačeka 13, 47 000 Karlovac