POREZNA UPRAVA – PODRUČNI UREDI, ISPOSTAVE

POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED KARLOVAC
ISPOSTAVA KARLOVAC

Pavla Vitezovića 1, 47 000 Karlovac

Tel.: 047/542-000
mob: –
email: –
web: http://www.porezna-uprava.hr


POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED VOJNIĆ
ISPOSTAVA VOJNIĆ

Trg S. Radića 1, 47 220 Vojnić

Tel.: 047/883-070
mob: –
email: –
www: http://www.porezna-uprava.hr


POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED SLUNJ
ISPOSTAVA SLUNJ

Trg Dr. Franje Tuđmana 12, 47 240 Slunj

Tel.: 047/819-340
mob: –
email: –
web: http://www.porezna-uprava.hr


POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED DUGA RESA
ISPOSTAVA DUGA RESA

Trg Sv. Jurja 1, 47 250 Duga Resa

Tel.: 047/819-270
mob: –
email: –
web: http://www.porezna-uprava.hr


POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED OZALJ
ISPOSTAVA OZALJ

Kurilovac 1, 47 280 Ozalj

Tel.: 047/693-343
mob: –
email: –
web: http://www.porezna-uprava.hr


POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED OGULIN
ISPOSTAVA OGULIN

B. Frankopana 11, 47 300 Ogulin

Tel.: 047/819-255
mob: –
email: –
web: http://www.porezna-uprava.hr

Kontakt poslovnog subjekta