SUDOVI

OPĆINSKI SUD U KARLOVCU

Trg Hrvatskih branitelja br. 1, 47 000 Karlovac

Tel: 047/606-111
fax: –
email: –
web: –


PREKRŠAJNI SUD U KARLOVCU

Trg Hrvatskih branitelja 1, 47 000 Karlovac

Tel: 047/606-111
fax: –
email: –
web: –


TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU – STALNA SLUŽBA U KARLOVCU

Trg Hrvatskih branitelja 1/III, 47 000 Karlovac

Tel: 047/606-149
fax: –
email: –
web: –


ŽUPANIJSKI SUD U KARLOVCU

Trg Hrvatskih branitelja 1, 47 000 Karlovac

Tel: 047/606-111, 047/606-108
Fax: 047/415-301
email: –
web: –

Kontakt poslovnog subjekta

  • SUDOVI U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI