ŽUPE – VJERSKE ZAJEDNICE – CRKVE

ŽUPA PRESVETOG TROJSTVA

Trg B. J. Jelačića 7, 47 000 Karlovac

tel: 047/615-950
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA SVETA TRI KRALJA

Banija 41, 47 000 Karlovac

tel: 047/646-013
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA PRESVETO SRCE ISUSOVO

Senjska 58, 47 000 Karlovac

tel: 047/414-633
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA ŠVARČA

Švarča 3, 47 000 Karlovac

tel: 047/432-500
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA MAJKE BOŽJE SNIJEŽNE

Kamensko 53, 47 000 Karlovac

tel: 047/641-800
mob: 099/504-942
email: –
fax: –


ŽUPA HRNETIĆ

Hrnetić 61, 47 000 Karlovac

tel: 047/637-568
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA DUBOVAC

Ruđera Boškovića 36, 47 000 Karlovac

tel: 047/417-031
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA SV. IVANA KRSTITELJA

Rečica 47, 47 000 Karlovac

tel: 047/713-002
mob: 099/504-942
email: –
fax: –


ŽUPA LADVENJAK

Ladvenjak 79, 47 250 Duga Resa

tel: 047/848-166, 047/851-095
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA MAHIČNO

Mahično 89, 47 000 Karlovac

tel: 047/651-071
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA SV. ROKA

Skakavac 48, 47 000 Karlovac

tel: 047/711-100
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA ŠIŠLJAVIĆ

Šišljavić 67, 47 000 Karlovac

tel: 047/661-575
mob: 099/504-942
email: –
fax: –


ŽUPA SV. LOVRE

Vivodina 8, 47 283 Vivodina

tel: 047/753-017
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA SV. KUZME I DAMJANA

Vrhovac 26, 47 280 Ozalj

tel: 047/731-873
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA KAMANJE

Kamanje bb, 47 280 Ozalj

tel:
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA ROĐENJA B. D. MARIJE

Svetice 5, 47 280 Ozalj

tel: 047/745-378
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA SV. A. PADOVANSKOG

Vukmanić, 47 000 Karlovac

tel: 047/701-118
mob: 099/504-942
email: –
fax: –


ŽUPA SV. PETAR APOSTOL

Sv.Petar 32, 47 250 Duga Resa

tel: 047/844-206
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA OGULIN

Ljudevita Gaja 2, 47 300 Ogulin

tel: 047/522-323
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA BL. A. STEPINCA

Sabljaci 4, 47 300 Ogulin

tel: 047/531-347
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA GORNJE ZAGORJE

Gornje Zagorje 10,47 300 Ogulin

tel: 047/587-203
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA SV. VIDA

Zrinskih i Frankopana 23, 47 300 Ozalj

tel: 047/731-205
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA PRESVETOG TROJSTVA

Trg Zrinskih i Frankopana 1, 47 240 Slunj

tel: 047/777-072
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA SV. JURJA

Donji Lađevac bb, 47 240 Slunj

tel: –
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA SV. NIKOLE

Cvitović, Borlin 6, 47 240 Slunj

tel: 047/777-977
mob: 098/245-514
email: –
fax: –


ŽUPA LESKOVAC BARILOVAČKI

Leskovac Barilovački bb, 47 250 Duga Resa

tel: 047/847-088
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA CEROVAC BARILOVAČKI

Cerovac Bar. 16, 47 250 Duga Resa

tel: 047/853-003
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA SV. MAVRO OPAT

Bosiljevo 17, 47 251 Bosiljevo

tel: 047/857-018
mob: 098/824-790
email: –
fax: –


ŽUPA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Cetingrad bb, 47 222 Cetingrad

tel: 047/781-320
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA DRAGANIĆ

Budrovci Draganićki 149, 47 201 Draganić

tel: 047/715-377
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA SV. ANTUN PADOVANSKI

Generalski Stol 30, 47 262 Generalski Stol

mob: 098-887-044
tel: 047/861-302
email: –
fax: –


ŽUPA SV. MIHOVIL ARHANĐEL

Mrežnički Brest, Generalski Stol

tel: 047/861-200
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA LEŠĆE

Lešće, 47 262 Generalski stol

tel: 047/861-200
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA LIPA

Lipa, Lipa 1, 47 262 Generalski Stol

tel: 047/866-160
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA JOSIPDOL

Karlovačka 49, 47 303 Josipdol

tel: 047/581-118
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA OŠTARIJE

Belaj bb, 47 303 Josipdol

tel: 047/584-070
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA LASINJA

Lasinja 56, Lasinja

tel: 047/884-278
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA UZVIŠENJA SV. KRIŽA

Završje 37, 47 271 Netretić

tel: –
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA PRILIŠĆE

Srednje Prilišće bb, 47 271 Netretić

tel: 047/864-059
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA NOVIGRAD NA DOBRI

Novigrad 17, 47 271 Netretić

tel: 047/847-009
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA RAKOVICA

Rakovica bb, Rakovica

tel: 047/784-072
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA LIPNIK

Lipnik, Lipnik 40

tel: 047/742-024
email: –
mob: –
fax: –


ŽUPA TOUNJ

Tounj 69, 47 264 Tounj

tel: 047/563-168
email: –
mob: –
fax: –


BAPTISTIČKA CRKVA

Josipa Kraša 6, 47 000 Karlovac

tel: 047/616-611
email: –
mob: –
fax: –


KRŠĆANSKA ADVENT. CRKVA

Gažanski trg 3, 47 000 Karlovac

tel: 047/613-144
email: –
mob: –
fax: –


KATOLIČKA MISIJA ZA PROGNANIKE IZ BIH

Tušilović 58, 47 000 Karlovac

tel: 047/718-140
email: –
mob: –
fax: –


GRKOKATOLIČKI DUHOVNI CENTAR

Bartola Kašića 12, 47 000 Karlovac

tel: –
mob: 091/514-2603
email: –
fax: –


SESTRE MILOSRDNOG ISUSA

Zagrebačka ulica 12, 47 250 Duga Resa

tel: 047/842-528
email: –
mob: –
fax: –


GRKOKATOLIČKA ŽUPA RADATOVIĆ

Radatovići, Radatovići 9, 47 280 Ozalj

tel: 047/754-026
email: –
mob: –
fax: –


GRKOKATOLIČKA ŽUPA KAŠT

Kašt 16, 47 280 Ozalj

tel: 047/755-031
email: –
mob: –
fax: –


KATOLIČKA MISIJA ZA PROGNANIKE IZ BIH

Kralja Petra Krešimira IV 10, 47 000 Karlovac

tel: 047/883-079
email: –
mob: –
fax: –


CRKVA ISUSA KRISTA SVETACA POSLJEDNJIH DANA

Grge Tuškana 10, 47000 Karlovac

tel: 047/411-241
email: –
mob: –
fax: –


EPARHIJA GORNJEKARLOVAČKA

Slave Raškaj 14, 47 000 Karlovac

tel: 047/642-531
email: –
mob: –
fax: –


EVANĐEOSKA PENTEKOSTNA CRKVA MILOSTI I ISTINE

Trg Josipa Jurja Strossmayera 1, 47 000 Karlovac

tel: 047/601-165
email: –
mob: –
fax: –


FRANJEVAČKI SAMOSTAN

Trg bana Josipa Jelačića 7, 47 000 Karlovac

tel: 047/615-950
email: –
mob: –
fax: –


PAVLINSKI SAMOSTAN KAMENSKO

Kamensko 53, 47 000 Karlovac

tel: 047/641-800
email: –
mob: –
fax: –


SAMOSTAN FRANJEVACA TREĆEREDACA

Nova cesta 7, 47 300 Ogulin

tel: 047/532-406
email: –
mob: –
fax: –


CRKVENA OPĆINA VOJNIĆ

Kolarić 67, 47 220 Kolarić

tel: 047/883-519
email: –
mob: –
fax: –


SESTRE KLANJATELJICE KRVI KRISTOVE

Andrije Hebranga 11, 47 000 Karlovac

tel: 047/431-405
email: –
mob: –
fax: –


SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U HRVATSKOJ

Celestina Medovića 11, 47 000 Karlovac

tel: 047/411-506
email: –
mob: –
fax: –


SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA

Centar BB, 47 313 Drežnica

tel: 047/566-179
email: –
mob: –
fax: –


SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA OGULIN

Struga 9, 47 300 Ogulin

tel: 047/532-475
email: –
mob: –
fax: –


SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA U PLAŠKOM

1. Gardijske brigade 1A, 47 304 Plaški

tel: 047/573-456
email: –
mob: –
fax: –


ISLAMSKA ZAJEDNICA U HRVATSKOJ-DŽEMAT KARLOVAC

Maksimilijana Vrhovca 21, 47 000 Karlovac

tel: 047/423-176
email: –
mob: –
fax: –


ISLAMSKA ZAJEDNICA U HRVATSKOJ-DŽEMAT MALJEVAC

Maljevac 14, 47 222 Maljevac

tel: 047/781-263
email: –
mob: –
fax: –


ISLAMSKA ZAJEDNICA U HRVATSKOJ-MEDŽLIS

Bogovolja BB, 47 222 Bogovolja

tel: 047/774-035
email: –
mob: –
fax: –


ISLAMSKA ZAJEDNICA U HRVATSKOJ-MEDŽLIS

Bogovolja BB, 47 222 Bogovolja

tel: 047/774-035
email: –
mob: –
fax: –


JEHOVINI SVJEDOCI

Gornja Gaza 16, 47 000 Karlovac

tel: 047/616-239
email: –
mob: –
fax: –


JEHOVINI SVJEDOCI

Žegar I 58, 47 300 Ogulin

tel: 047/522-799
email: –
mob: –
fax: –


Kontakt poslovnog subjekta

  • VJERSKE ZAJEDNICE KARLOVAČKE ŽUPANIJE