UREDI DRŽAVNE UPRAVE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

badge
UPRAVA ZA PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

UPRAVA ZA PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

badge
MINISTARSTVO FINANCIJA, CARINSKA UPRAVA

MINISTARSTVO FINANCIJA, CARINSKA UPRAVA

badge
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

badge
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE KŽ

badge
URED DRŽAVNE UPRAVE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

Vranyczanyeva 4, 47 000 Karlovac