Raspisan natječaj za prodaju nekretnina koje se nalaze u Poduzetničkoj zoni „Gornje Mekušje“

Grad Karlovac raspisao je natječaj za prodaju nekretnina koje se nalaze u Poduzetničkoj zoni „Gornje Mekušje“. Trenutno je u  tijeku izvođenje radova na komunalnom opremanju u okviru projekta „Razvoj poduzetničke zone Gornje Mekušje“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020, prema uvjetima poziva Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona, a korisnik sredstava je Grad Karlovac.  Komunalno opremanje zone obuhvaća izgradnju prometnice s komunalnom infrastrukturom (vodoopskrbom, sanitarnom kanalizacijom, oborinskom kanalizacijom, javnom rasvjetom, instalacijama plina, strujom, DTK infrastrukturom te hortikulturnim uređenjem) te se ishođenje svih uporabnih dozvola i završetak radova predviđa do dana završetka provedbe projekta odnosno do 1. srpnja 2020. godine. Svi rokovi po ovom natječaju određuju se u skladu s ugovorenim pokazateljima uspješnosti i računaju od dana završetka projekta. Rok za dostavljanje ponuda je 10. travanj 2020. godine do 12,00 sati u pisarnicu gradske uprave Grada Karlovca, bez obzira na način dostave. Tekst natječaja s obrascima potrebnim za predaju ponuda za kupnju zemljišta po ovom natječaju, ponuditelji mogu preuzeti na ovom LINKU.