Osnovne škole

OŠ BANIJA KARLOVAC

 Gaje Petrovića 5, 47 000 Karlovac

 047/648-172  047/648-173 

  os-karlovac-001@skole.t-com.hr

  os-banija-ka.skole


OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ KARLOVAC

   Radićeva 31, 47 000 Karlovac

 047/614-599  047/614-570  047/614-572

   os-karlovac-009@skole.t-com.hr

  os-djarnevic-ka.skole.hr


OŠ ŠVARČA KARLOVAC

  Bašćinska cesta bb, 47 000 Karlovac

 047/431-770  047/431-771  

  os-svarca@ka.t-com.hr

  os-svarca-ka.skole.hr


OŠ TURANJ KARLOVAC

  Turanj 18, 47 000 Karlovac

 047/638-678  047/641-433  047/641-430 

  osnovna.skola.turanj@ka-tcom.hr

 os-turanj-ka.skole.hr


OŠ DUBOVAC KARLOVAC

  PRIMORSKA 9, 47 000 KARLOVAC

 047/416-561  

  os-dubovac-tajnistvo@ka.t-com.hr

  os-dubovac-ka.skole.hr


OŠ BRAĆE SELJAN KARLOVAC

  PRIMORSKA 9, 47 000 KARLOVAC

 047/615-599  047/614-901  047/614-902 

  os-karlovac-013@skole.t-com.hr


OŠ GRABRIK KARLOVAC

  Maksimilijana Vrhovca bb, 47 000 Karlovac

 047/422-962   047/422-960 047/422-961

  os-karlovac-005@skole.t-com.hr


OŠ MAHIČNO

  Mahično bb, 47 000 Karlovac

 047/651-088   

  os-mahicno-008@skole.t-com.hr


OŠ REČICA

  Rečica bb, 47 000 Karlovac

 047/713-003   

  os-recica-002@skole.t-com.hr


OŠ DRAGANIĆ

  Draganić bb, 47 201 Draganić

   os-draganic-001@skole.t-com.hr


OŠ SKAKAVAC

  Skakavac 44, 47 000 Karlovac

 047/711-289  

 os-skakavac@ka.t-com.hr


OŠ KATARINE ZRINSKI KRNJAK

  Krnjak 20, 47 000 Karlovac

 047/727-046   047/727-200  047/811-358

  os.katarine-zrinski@ka.t-com.hr


OŠ ANTUNA KLASINCA LASINJA

  Trg hrvatskih branitelja 11, 47 206 Lasinja

 047/884-199   

  os.antun.klasinc.lasinja@ka.t-com.hr


PRVA OSNOVNA ŠKOLA OGULIN

  Bolnička 11, 47 300 Ogulin

 047/811-188   047/811-187  

  os-ogulin-001@skole.t-com.hr


CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE

  Banija 24, 47 000 Karlovac

 047648-395   047/648-548

 os-karlovac-010@skole.t-com.hr,ss-karlovac-514@skole.t-com.hr


OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ OGULIN

  Bana Jelačića 1, 47 300 Ogulin

 047/522-413   047/811-860  047/531-778

 os-ogulin-002@skole.t-com.hr


OŠ JOSIPDOL

  Karlovačka 17, 47 303 Josipdol

 047/581-112  

 os-josipdol-001@skole.t-com.hr


OŠ PLAŠKI

  Domobranske pukovnije 1/A, 47 304 Plaški

 047/573-178  

  os-plaski-001@skole.t-com.hr


OŠ VLADIMIRA NAZORA DUGA RESA

  Jozefinska cesta 85, 47 250 Duga Resa

 047/841-700  047/844-623  

   os-duga-resa-001@skole.t-com.hr


OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA DUGA RESA

  Bana Jelačića 8, 47 250 Duga Resa

 047/841-114  047/844-011  047/811-160

  os-duga-resa-002@skole.t-com.hr


OŠ GENERALSKI STOL

  Generalski Stol 22/A, 47 262 Generalski Stol

 047/861-317  

  os-generalski-stol-001@skole.t-com.hr


OŠ NETRETIĆ

  Netretić bb, 47 271 Netretić

 047/804-210 047/804-424 

  os-netretić@ka.t-com.hr


OŠ BARILOVIĆ

  Barilović bb, 47 252 Barilović

 047/847-191  047/811-285 

  os-belaj-001@skole.t-com.hr


OŠ SLAVE RAŠKAJ OZALJ

   Podgraj 10/A, 47 280 Ozalj

 047/731-222  

  os-slava-raskaj@ka.t-com.hr


OŠ ŽAKANJE

  Žakanje 58, 47 276 Žakanje

 047/600-547  047/600-548 047/600-549

   os-zakanje-001@skole.t-com.hr


OŠ SLUNJ

  Školska 17, 47 240 Slunj

 047/777-112  

   os-slunj-001@skole.t-com.hr


OŠ EUGENA KVATERNIKA RAKOVICA

  Rakovica bb, 47 245 Rakovica

 047/784-070  

   s-rakovica-001@skole.t-com.hr


OŠ CETINGRAD

  Cetingrad bb, 47 222 Cetingrad

 047/781-030  047/781-005

  os-cetingrad@ka.t-com.hr


OŠ VOJNIĆ

  Starčevićev trg 3, 47 220 Vojnić

 047/883-061  

 os-vojnic-001@skole.t-com.hr