Srednje škole

GIMNAZIJA KARLOVAC

  Rakovac 4,  47 000 Karlovac

  047/654-131  047/654-132  047/655-996

  kontakt@gimnazija-karlovac.hr

  gimnazija-karlovac.hr


MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC

   Andrije Štampara bb, 47 000 Karlovac

  047/431-371  047/431-303  

  medicinska.skola@ka.t-com.hr

  ss-medicinska-ka.skole.hr


EKONOMSKO-TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVAC

  Kurelčeva 2, 47 000 Karlovac

  047/614-595  047/614-597  

  ss-karlovac-505@skole.t-com.hr

  ss-ekonomsko-turisticka-ka.skole.hr


TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC

  Radićeva 8 i 10, 47 000 Karlovac

  047/612-136  047/612-907  

  tus@ka.t-com.hr

  ss-trgovacko-ugostiteljska-ka.skole.hr


PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC

  Stjepana Mihalića 43, 47 000 Karlovac

  047/613-002  047/614-085  

 ss-karlovac-504@skole.t-com.hr

 ss-prirodoslovna-ka.skole.hr


MJEŠOVITA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA KARLOVAC

  Domobranska 2, 47 000 Karlovac

  047/615-578  047/614-903  

 ss-karlovac-510@skole.t-com.hr

 ss-mios-ka.skole.hr


TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC

Ljudevita Jonkea bb, 47 000 Karlovac

  047/615-805  047/615-808  047/615-809

   tehnicka-skola-ka@ka.t-com.hr

  tehnicka-skola-karlovac.hr


ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC

 Vatrogasna bb, 47 000 Karlovac

  047/609-599  047/609-591  

  sum.skola-klc@ka.t-com.hr

  ss-sumarskaidrvodjeljska-ka.skole.hr


GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC

   Cesarčeva 3, 47 000 Karlovac

  047/615-161  047/642-699  047/612-527  047/600-575

  glazbena-skola-karlovac@ka.t-com.hr

  glazbena-ka.hr


SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA

  Jozefinska cesta 27, 47 250 Duga Resa

  047/841-630  

  tajnistvo@ssdr.hr

  ss-duga-resa.skole.hr


GIMNAZIJA BERNANDINA FRANKOPANA OGULIN

  Struga 3, 47 300 Ogulin

  047/522-573 047/522-672

  ss-ogulin-503@skole.t-com.hr

  gimnazija-bfrankopana-ogulin.skole.hr


OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN

   Strossmayerova 2, 47 300 Ogulin

  047/522 931 

  otsog@otsog.hr

  otsog.hr


SREDNJA ŠKOLA SLUNJ
  Školska 22, 47 240 Slunj
  047/777-503  047/811-158 
  ss-slunj-501@skole.t-com.hr
  ss-slunj.skole.hr