POLICIJSKE UPRAVE

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA

  Vladka Mačeka 13, 47 000 Karlovac

  047/664-260


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA

  Trg hrvatskih branitelja 6, 47 000 Karlovac

  047/664-111


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA – DUGA RESA

  Jozefinska cesta 30, 47 250 Duga Resa

  047/844-611


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA – BOGOVLJA

  Bogovolja BB, 47 222 Bogovolja

  047/774-016


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA – BUBNJARCI

  Bubnjarci BB, 47 282 Bubnjarci

  047/757-854


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA – JUROVSKI BROD

  Jurovski Brod BB, 47 276 Jurovski Brod

  047/757-699


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA – KAŠT

  Kašt BB, 47 284 Kašt

  047/892-5129


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA – MALI ERJAVEC

  Mali Erjavec BB, 47 281 Mali Erjavec

  047/745-080


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA – MALJEVAC

  Maljevac BB, 47 222 Maljevac

  047/781-091


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA – OBREŽ VIVODINSKI

  Obrež Vivodinski BB, 47 283 Obrež Vivodinski

  047/844-611


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA – OGULIN

  Bernandina Frankopana 19, 47 300 Ogulin

  047/531-811


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA – OZALJ

  Kurilovac 2, 47 280 Ozalj

  047/731-024


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA – PRAVUTINA

 Pravutina BB, 47 276 Pravutina

  047/892-5135


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA – PRIBANJCI

   Pribanjci BB, 47 251 Pribanjci

  047/801-201


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA – SLUNJ

  Školska 7, 47 240 Slunj

  047/777-100


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA – VIVODINA

   Vivodina BB, 47 283 Vivodina

  047/642-461


POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA – VOJNIĆ

  Andrije Hebranga 3, 47 220 Vojnić

  047/883-015