STRUKOVNI ŠPORTSKI SAVEZI KARLOVAČKE ŽUPANIJE

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Trg Petra Zrinskog 5, 47000 Karlovac

 099/78-55-297

  nogometni.savez@ka.t-com.hr

  nskz.hr


TEAKWONDO SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
  Kralja Tomislava 9, 47000 Karlovac
 091/57-75-447

KUGLAČKI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Marina Držića 4, 47000 Karlovac

 047/615-493  098/306-717

  kuglacki.savez.karlovacke.zupa@ka.t-com.hr

  www.kuglacki-savez-hz.hr


STRELJAČKI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Jamadolska 2a, 47000 Karlovac

 047/415-487 


KOŠARKAŠKI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE

 Rakovac 1, 47000 Karlovac

 047/801-436 091/66-36-765


SAVEZ INVALIDA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Banjavčićeva 20, 47000 Karlovac

 098/95-04-669 

 juraj.skrtic2@gmail.com


GIMNASTIČKI SAVEZ KŽ

Kralja Tomislava 9, 47000 Karlovac

 091/570-76-75

  ratko.vukovic@ka.htnet.hr


ODBOJKAŠKI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Rakovac 1, 47000 Karlovac

 098/16-61-198

  odbojkaski.savez.kz@gmail.com


RONILAČKI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

 091/57-08-345

toma.kordic@gmail.comSTOLNOTENISKI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE