Dječji vrtić Karlovac Grabrik

  Područni objekt „GRABRIK“ (EKO PROGRAM) Bartola Kašića bb, 47 000 Karlovac

 047/422-606