Fizikalna medicina dr. Butala Danko

  Petra Kružića 20, 47 000 Karlovac

 47/411-333