Ginekološka ordinacija dr. Branka Stanić

  Dr. Vlatka Mačeka 48, 47 000 Karlovac

 047/614-907