Ginekološka ordinacija dr. Ivo Navratil

  I. Senjanina 20c, 47 000 Karlovac

 047/432-240