Ginekološka ordinacija dr. Vesna Kljajo

  Bolnička cesta 1, 47 000 Karlovac

 047/411-274