Specijalistička ginekološka ordinacija dr. Nikola Tuškan

  Pavla Vitezovića 8, 47 000 Karlovac

 047/611-631