MARTINAC MARIJAN, OBRT ZA PRANJE I KEMIJSKO ČIŠĆENJE ODJEĆE

Maksimilijana Vrhovca 21, 47000 Karlovac

 047/421-101