Ordinacija opće medicine dr. Zlata Mateljak

  Kukuljevićeva 2, 47 000 Karlovac

  047/611-222