Pedijatrijska ordinacija dr. ped. Barbara Golubić Bozić

  Vladka Mačeka 48, 47 000 Karlovac

  047/844-187