Internistička ordinacija dr. Vikorija Galović

  Smičiklasova 7/1, 47000 Karlovac

  047/655 576