Medicinsko biokemijski laboratorij Mirjana Plavetić i Ivana Maradin

  V. Mačeka 48, 47000 Karlovac

  047/411-268