Održana početna konferencija Volonterskog centra Kupa

LAG Vallis Colapis, zajedno s partnerima: Grad Ozalj, Općina Žakanje, Općina Netretić, Općina Pokupsko, Osnovna škola „Slava Raškaj“ Ozalj, Osnovna škola Žakanje, Osnovna škola Rečica, Osnovna škola Netretić i Centar za socijalnu skrb Karlovac i ove godine nastavlja praksu te zadovoljava potrebu koja postoji na terenu za sustavnim educiranjem, informiranjem, savjetovanjem i stvaranjem sustava podrške na terenu za razvoj volonterstva u ruralnim zajednicama. Time se stvaraju prilike mladima za volontiranje te ih se educira i poboljšavaju njihove vještine i znanja, valorizira njihov volonterski angažman kroz Volonterski centar Kupa izdavanjem Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje.

Kroz provođenje pomoći u učenju, u suradnji sa školama, provoditelji projekta žele  dodatno valorizirati volonterski angažman učenika. Također će, osim educiranja i poticanja volonterstva, provesti istraživanja, čime će dobiti jasniju i točniju sliku o potrebama  korisnika kao i vrijedne podatke za buduće planiranje.

Povodom toga održana je početna konferecnija po Projektu.

Projekt će pridonijeti informiranju i promociji volonterstva među ruralnim stanovništvom, prije svega, Netretić i Pokupsko, a zatim Rečica, Ozalj i Žakanje, te ostalih općina s područja Karlovačke i Zagrebačke županije. Kroz informiranje i promociju, ruralno stanovništvo (uključujući velikim dijelom mlade) će biti osviješteno o važnosti vrednovanja volonterskog angažmana u OCD-ovima te stavljanja u zakonski okvir Zakona o volonterstvu.

Prva godina dvogodišnjeg programa traje od 1. siječnja 2021. – 31. prosinca 2021., ukupne je vrijednosti 95.000,00 HRK i financira ga Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kroz natječaj za financiranje Lokalnih volonterskih centara.

ŠTO ZNAČI VOLONTIRANJE?
– ulaganje osobnog vremena te truda, znanja i vještina za dobrobit druge osobe ili zajedničku dobrobit
– aktivnost koja se obavlja bez želje za financijskom dobiti
– društveni aktivizam
– prilika za stjecanjem iskustva, mogućnost neformalnog obrazovanja, životnog učenja
– regulirano Zakonom o volonterstvu
– povezani pojmovi: altruizam, filantropija

LAG Vallis Colapis je osnovan 2009. godine kao nastojanje ruralnih zajednica pokupskih dijelova Karlovačke i Zagrebačke županije za primjenu procedura LEADER-CLLD mjere Programa ruralnog razvoja. LAG pokriva područje 14 ruralnih gradova i općina Karlovačke i Zagrebačke županije (Karlovac, Duga Resa, Ozalj, Draganić, Kamanje, Netretić, Ribnik, Žakanje, Lasinja, Krašić, Kravarsko, Pisarovina, Pokupsko i Žumberak). Članovi LAG Vallis Colapis su jedinice lokalne samouprave, lokalne javne ustanove poput škola, turističkih zajednica, poduzeća, obiteljska poljoprivredna gospodarstva te udruge građana iz ruralnih sredina Pokuplja i zapadnog Žumberka.

Volonterski centar Kupa osnovan je u travnju 2013 godine u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska-Bosna i Hercegovina “Prekogranično umrežavanje volontera za lokalni razvoj”. Volonterski centar Kupa djeluje u sklopu LAG-a Vallis Colapis na ruralnim područjima karlovačke i zagrebačke županije, kao posrednik između organizatora volontiranja i samih volontera.
Misija je usmjerena na promociju volonterstva i jačanje civilnog društva primarno na geografskom području LAG-a Vallis Colapis. Žele informirati i promovirati o značaju volonterstva, poticati razvoj volonterskih programa, poticati volonterske akcije te surađivati sa institucijama i organizacijama u postizanju navedenog te angažirati što veći broj volontera u ruralnoj zajednici sa svrhom unaprjeđenja kvalitete života pojedinaca i zajednice u cjelini.

Na konferenciji su sudjelovali volonteri, predstavnici škola partnera, Grada Ozlja te općine Netretić.