Trebate lekturu Vaših radova? Za besprijekorni tekst, obratite se s povjerenjem!

Važno je imati tekst bez gramatičkih i pravopisnih pogrešaka

Ako ste pisali diplomski, seminarski, završni ili stručni rad, znanstveni članak ili jednostavno želite da je određeni tekst napisan u duhu hrvatskog jezika, naš lektor s bogatim iskustvom uklonit će svaku pogrešku i dotjerati Vaš tekst stilski i jezično besprijekorno.

Lektura čini tekst boljim jer doprinosi jasnoći i čitkosti teksta i zato se riješite brige i prepustite posao u ruke stručnjaka.

Vaš tekst bez pogrešaka, Vaše je ogledalo!


Treba vam usluga uređivanja tekstova i podataka?

 – stilska i jezična obrada teksta završnih radova te priprema za tisak („finalizacija“ – uređivanje, lektura i korektura te formatiranje tekstova na hrvatskom jeziku, napisanih u Word-u);

– jednostavna statistička obrada dobivenih podataka i njihova grafička obrada (izrada grafičkih prikaza, napisanih u Excel-u ).

Uređivanje i priprema za tisak vaših uradaka bit će obavljena profesionalno!

Kontaktirajte nas na broj: 099/845 2185 ili na e-mail: marketing.obzor@ka.t-com.hr, www.obzor-marketing.hr