POTROŠAČICA U VIŠKOVU INFORMIRA O PRAVIMA POTROŠAČA

Udruga Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske organzira panel diskusiju “Jesu li potrošači regulatori tržišta”, na kojoj će se zapitati jesu li potrošači regulatori tržišta s obzirom na to da potrošači svojim odlukama o kupnji mogu kupnju pretvoriti kupnju u jako važno društveno djelovanje.

Cilj projekta je osvješćivanje potrošača da imaju moć pretvoriti kupnju u jako važno društveno djelovanje. Ako potrošači promjenom svojih navika mogu doprinijeti zaštiti okoliša i svojim odlukama o kupnji utjecati na ponudu, jesu li oni slabija strana na tržištu ili regulatori tržišta?

Organizatori pozivaju sve zaniteresirane na panel diskusiju „Jesu li potrošači regulatori tržišta?“ koja će se održati u Domu hrvatskih branitelja, Vozišće 3,Viškovo, u utorak, 8. lipnja ove godine, s početkom u 10 sati. Na panel diskusiji uz organizatore, sudjelovat će Marina Novaković-Matanić, predsjednica udruge “KORANA” – udruge za zaštitu potrošača Grada Karlovca, Andro Marčev i Gordana Kulišić predstavnici Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti i Dimitrije Birač, vijećnik Grada Karlovca.

Na događaju će se osvrnuti i na Zakon o zaštiti potrošača kojim je, između ostalog, zabranjeno oglašavanje namijenjeno djeci. Budući da je prosječna ocjena financijske pismenosti 12,3 od 21 bod, na događaju će biti riječi i o financijskom opismenjavanju. Potrošače će se educirati o pravima korisnika u elektroničkim komunikacijama. Uz navedeno, potrošači će biti informirani i o pravima iz javnih usluga.

Potrošačice i potrošači će moći svim sudionici panel diskusije „Jesu li potrošači regulatori tržišta?“ postaviti pitanja.

Panel diskusiju „Jesu li potrošači regulatori tržišta?“ sufinanciraju Primorsko-goranska županija i Općina Viškovo koja je osigurala i prostor za njeno održavanje.

Detaljnije informacije možete pronaći na internet stranici potrosacica.hr i Facebook stranici Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske.