Sporazum o poslovnoj suradnji InoveDR, VUKA-e te POU Duga Resa

Javna ustanova InovaDR za poticanje lokalnog razvoja te Veleučilište u Karlovcu i Pučko otvoreno učilište Duga Resa sklopili su Sporazum o poslovnoj suradnji s ciljem uspostavljanja i razvijanja dugoročne poslovne suradnje u nastavnom i stručno – znanstvenom području.

Stručno – znanstvena i nastavna djelatnost od interesa za ustanove iz ovog Sporazuma ostvarit će se putem osmišljavanja i provedbe zajedničkih stručno znanstvenih projekata, organizacija stručnih predavanja i seminara, nastavne suradnje kroz mogućnost održavanja terenske nastave i realizacije stručne prakse studenata/polaznika edukacija, nastavne suradnje kroz sudjelovanje djelatnika InovaDR i Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, u nastavnom procesu tijekom izvođenja nastave na stručnim i specijalističkim diplomskim studijima koje izvodi Veleučilište, korištenje prostora u edukativne svrhe, izdavačke djelatnosti, uzajamnog pružanja poslovnih, organizacijskih i tehnoloških usluga radi poboljšanja ukupne efikasnosti i uspješnosti poslovanja ugovornih strana, redovite razmjene poslovne relevantnih informacija iz djelatnosti ugovornih strana te poticanja i organizacije stručnih i znanstvenih skupova.