Po biorazgradive vrećice za odlaganje biootpada u Čistoću!

Čistoća d.o.o. Karlovac osigurala je novu količinu biorazgradivih vrećica za odlaganje biootpada u smeđe spremnike.
Iz tog razloga pozivaju predstavnike stanara u zgradama kolektivnog stanovanja (koji mogu opunomoćiti i svog predstavnika da preuzme vrećice za svoje stanare) kao i korisnike u individualnom stanovanju koji su dobili smeđe spremnike da preuzmu biorazgradive vrećice za biootpad u Čistoći na Reklamacijama (Gažanski trg 8 ) – u radnom krugu tvrtke
radnim danom od 07:30 do 14:30 sati.
Za svako kućanstvo predviđene su dvije role (52 vrećice u roli) ili 104 vrećice godišnje, odnosno bit će podijeljena godišnja količina vrećica po kućanstvu.
Dodatne informacije na: 047/601-494 ili e-mail: reklamacije@cistocaka.hr.
NAPOMENA: ukoliko netko nije u mogućnosti osobno preuzeti vrećice, iz Čistoće mole   neka se javi na jedan od gore navedenih kontakata te će u tom slučaju osigurati dostavu.
Pozivaju građane da odvajaju biootpad: na taj način smanjuje se njegova količina u ukupnoj količini miješanog komunalnog otpada, a time i količina otpada koja se odlaže na Odlagalište.