Počele predbilježbe za upise u Glazbenu školu Karlovac

Na sljedećoj poveznici predbilježite se za upis u Glazbenu školu:

https://glazbena-ka.hr/predbiljezba-za-upis-ucenika-u-1-razred-osnovne-glazbene-skole-i-malu-glazbenu-skolu

Pravo upisa u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.
Preporuka je da se u 1. razred osnovne glazbene škole upisuju djeca koja će pohađati  2. ili 3. razred redovite osnovne škole (u pravilu do 8. ili 9. godine života), a za puhačke instrumente iznimno do 11. godine života.

Pravo upisa u Malu glazbenu školu Karlovac ili Slunj imaju djeca s navršenih 6 – 8 godina

Broj polaznika Male Glazbene škole Karlovac i Male glazbene škole Slunj nije ograničen.

Programi i broj slobodnih mjesta u ljetnom upisnom roku:

Matična škola Karlovac
violina 18, viola 2, violončelo 2, kontrabas 3, klarinet 7, saksofon 6, oboa 5,  truba 2,  tuba 3,  trombon 6,  flauta 2,  fagot 2, udaraljke 4, harmonika 4, klavir 20, tambura 3

Područni odjel Ozalj
klavir 5 , violina 3, harmonika 3, tambura 5
Područni odjel Slunj

Klavir 8, violina 10, harmonika 8 , gitara 8, udaraljke 10

Više informacija LINK ZA PREDBILJEŽBU NOVIH UČENIKA | Glazbena škola Karlovac (glazbena-ka.hr)