Karlovački ViK ove godine za rad udruga i razvoj civilnog društva izdvaja 300 tisuća kuna

Podrška radu udruga, a time i razvoju civilnog društva, odraz je društveno odgovornog poslovanja. Ove godine za projekte iz područja sporta, kulture te rada sa djecom i mladima, Vodovod i kanalizacija d.o.o. izdvojilo je 300 000 kn.

Danas je direktorica Katarina Malenica potpisala ugovore s predstavnicima udruga te istaknula kako će Društvo nastaviti sa davanjem podrške aktivnostima usmjerenima na rast i razvoj lokalne zajednice, kreiranju boljeg i ljepšeg okruženja. Čestitala im je na dosadašnjem te poželjela uspjeh u budućem radu.

Za programsko područje sport, dodijeljeno je ukupno 250 000 kuna za 18 projekata, 30 000 kuna raspodijeljeno je na 7 udruga iz kategorije kulture te 20 000 kuna na adrese 4 udruge za projekte koji obuhvaćaju rad sa djecom i mladima. Tako će sredstva biti utrošena za organizaciju međunarodnih sportskih natjecanja, kampova i ljetnih škola za djecu, za edukaciju i razvoj, za sportsku rekreaciju; zatim tu su projekti iz područja glazbe, književnosti, kinematografije, kulturne baštine te projekti usmjereni na djecu s teškoćama u razvoju te ranjive skupine djece i mladih.

Sadržaj preuzet Potpisani ugovori za projekte civilnog društva – Vodovod i kanalizacija Karlovac (vik-ka.hr)