Promišljanje grada #2 – umjetnost javnog prostora i industrijska baština

Udruga KA-MATRIX u četvrtak 07.06.2022. godine od 17:30 sati započinje s programom Promišljanje grada #2 – umjetnost javnog prostora i industrijska baština.

Program se sastoji od vođene ture kroz arhitekturu i kulturu življenja grada s fokusom na industrijsko nasljeđe i nužnosti transformacije prostora za nove društveno kulturne namjene.

Voditelj: Luka Lipšinić

Prijave na: info@ka-matrix.hr, 095/4446880

Program:

a) Vođena tura/radionica/fotografiranje – 07.07.2022.

1. Ulica Antuna Mihanovića i ulica Matka Laginje – 17:30 sati

Radničke kuće u nizu, te zgrade za smještaj radnika izgrađene za potrebe industrijskog bazena na Baniji.

2. Hvarska, Mostarska, Splitska, Bakarska, Trogirska i Dubrovačka ulica – 18:30 sati

Radničko naselje na Drežniku izgrađeno početkom 40-ih, na temelju tadašnje državne politike izgradnje ”hrvatskih radničkih obiteljskih kuća”.

3. Ulica Grge Tuškana – 19:30 sati

Tvornica ”Mustad” – nekada tvornica potkivačkih čavala, danas ”Tehnički muzej inženjerstva Jugoturbine”

Ture će se moći obići biciklom ili dolaskom na lokaciju u predviđeno vrijeme. Sami građani imati će priliku fotografirati prostore, a svi radovi činiti će završnu izložbu koja će biti predstavljena na javnoj tribini u društvenom centru MUZA (mala urbana zajednica), Haulikova 22. (dvorište), 12.07.2022. godine od 19:00 sati.

FACEBOOK EVENT>>>https://www.facebook.com/events/502794994976375

******************************
Aktivnost organizira udruga KA-MATRIX u okviru godišnjeg programa Nova kultura _ Hibridni grad 022. uz potporu Zaklade Kultura Nova, Ministarstva kulture i medija RH, Grada Karlovca i Karlovačke županije.