24. KUP “ČETIRI RIJEKE”

Dobrovoljno vatrogasno društvo Hrnetić – Novaki organizira 24. Kup “Četiri rijeke” u subotu, 30. srpnja 2022. godine u gradu Karlovcu, na Šetalištu dr. Franje Tuđmana.
Natjecanje je organizirano u kategorijama pomladak i mladež (za članice i članove) prema važećem pravilniku za natjecanja HVZ. U kategoriji pomladak izvodi se vježba sa brentačama i trči štafeta bez prepreka.
U sklopu 24. Kupa “Četiri rijeke” održat će se:
– Završnica Kupa VZKŽ za pomladak
Početak natjecanja prema kategorijama provest će se u slijedećim terminima:
– 09.00 sati pomladak (m,ž)
– 09.00 sati mladež (m,ž)