Nastavlja se županijski projekt besplatne prehrane za učenike osnovnih škola

Županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin potpisala je u petak, 29. srpnja ugovor o financiranju projekta „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“. Time je i ove godine besplatna školska prehrana osigurana za 983 učenika u 18 osnovnih škola kojima je županija osnivač. Projekt je vrijedan milijun kuna, što je osigurano iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije i Državnog proračuna Republike Hrvatske. Projektom se doprinosi socijalnoj uključenosti djece u riziku od siromaštva i nastoje se ublažiti najgori oblici dječjeg siromaštva. Ove godine u projekt su uključena i djeca iz Ukrajine kojima je priznata privremena zaštita.

Sadržaj preuzet I naredne školske godine besplatna prehrana za učenike osnovnih škola (kazup.hr)