Prijave za KAkvart 2023. počinju u četvrtak

Grad Karlovac svake godine provodi Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje projekata koje provode jedinice mjesne samouprave Grada Karlovca kroz natječaj „KAkvart“.

Za projekte koji će se financirati sljedeće godine, Javni poziv bit će objavljen u četvrtak, 15. rujna 2022. godine i trajat će do 11. listopada 2022. godine.

Grad Karlovac je trenutno u postupku izrade prijedloga Proračuna za sljedeću godinu, a za projekte koji će se financirati iz KAkvarta predviđeno je ukupno 700 tisuća kuna.

  • „Obzirom su Mjesni odbori i Gradske četvrti dio Proračuna Grada Karlovca, provođenjem javnog poziva prije donošenja proračuna, osiguravamo mogućnost da se odmah po stupanju na snagu, može pristupiti realizaciji odobrenih projekata. Na taj način se udovoljava željama Mjesnih odbora i Gradskih četvrti koji su ukazivali na kratak rok za provođenje procedure prijave i provedbe projekata u situacijama kada se natječaj raspisivao tijekom godine u kojoj su se provodili projekti. Želja nam je da što više naših Mjesnih odbora i Gradskih četvrti sudjeluje u projektu KAkvart, kako bi na taj način mogli doprinjeti povećanju kvalitete života u svom kraju“, ističe pročelnica Ureda gradonačelnika Dijana Kujinek.

Cilj je odabrati najkvalitetnije prijedloge i financirati provedbu projekata u 2023. godini u programskim područjima:

-Komunalni projekti – razvoj lokalne zajednice

-Društveni projekti –  njegovanje tradicije, kulture i običaja

 

Prijave će se zaprimati putem aplikacije SOM natječaji, a sve informacije kao i Pravilnik o financiranju projekata mjesne samouprave bit će dostupni na mrežnim stranicama Grada Karlovca www.karlovac.hr

Glavni partner Gradu Karlovcu i ove godine je HEINEKEN Hrvatska s brendom Karlovačko.

  • „Ponosni smo na Kakvart, jedinstveni projekt koji povećava kvalitetu života u Karlovcu. Želimo doprinjeti tome da Karlovac postane još bolje, ljepše i održivije mjesto za život i rad, a u Gradu Karlovcu pronašli smo partnera s kojim dijelimo ovaj cilj. Raduje nas što iz godine u godinu podržavamo vrijedne projekte i brojne građane koji volonterskim radom osiguravaju njihovu provedbu.“, izjavila je Ljudmila Bratko Gašpić, menadžerica korporativnih poslova HEINEKENA Hrvatska.