KONCERT “Rockin’ Neno & The Cadillac feat. Country Lady Rajka”

“Rockin’ Neno & The Cadillac feat. Country Lady Rajka”

Gradsko kazalište “Zorin dom”

Subota, 1.10.2022. u 20:00 sati

Bezbrojni nastupi po cijeloj Europi, silne turneje i poznanstva s velikim svjetskim zvijezdama rock’n’rolla obilježili su bogatu karijeru Waltera Neugebauera.

Rockerski put Rockin’ Nene – što je nadimak koji si je Neugebauer nadjenuo po uzoru na Shakin’ Stevensa – zanimljiv je i dug, a prošle godine izdan CD Rockin Nene’ & The Cadillaca feat. Country Lady Rajka, pod nazivom “Prava riječ u pravi čas”, pokušaj je da se sve te godine obuhvate na jednoj ploči.

Prvi bend osnovan je u gimnaziji 1961. i čini li su ga, uz Waltera, Krešo Ivić i Ivica Percl, a bili su to V.I.S. Kristali. Pred kraj 1963. Walter prelazi u V.I.S. Mladi, a u sedamdesetima osniva u Njemačkoj pop-rock band Pink Elephant. Svoj prvi nastup The Cadillac svira 1. 1. 1980., a od 1989. band se zove Rockin’ Neno & The Cadillac i pod tim imenom stvara i nastupa i dalje.