Treća godina programa “Zajedno za bolju zajednicu”

U Centru za mlade Grabrik održano je predstavljanje programa “Zajedno za bolju zajednicu”.Udruga Carpe Diem program provodi od 2020. godine, a edukacije i radionice  se u prostoru Centra za mlade Grabrik i u Društvenom centru Prostorija.

Korisnici programa su djeca i mladi iz Centra za pružanje usluga u zajednici “Vladimir Nazor” te iz Doma za odgoj djece i mladeži Karlovac. Osim njih na radionicama su sudjelovali i djeca i mladi korisnici azila u Karlovcu.


Projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u sklopu
trogodišnjih programa “Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge” (za
razdoblje od 2020. – 2023.)


Program „Zajedno za bolju zajednicu“ za cilj ima smanjiti socijalnu isključenost i siromaštvo
djece i mladih iz socijalno osjetljivih skupina putem pružanja inovativnih usluga – razvoja
socijalnih i životnih vještina i uključivanja u zajednicu putem volontiranja i humanitarnog rada.


Program se sastoji od 5 glavnih aktivnosti koje su podijeljenje po temama:
1. Socijalne vještine
2. Životne vještine
3. Radionice usmjerene preventivnim aktivnostima
4. Uključivanje u zajednicu
5. Upoznavanje sa zanimanjima


Ovim programom uključuju se djeca i mladi iz socijalno osjetljivih skupina (mladi iz alternativne skrbi, djeca socijalno ugroženih obitelji, migranti, žrtve i svjedoci međuvršnjačkog nasilja, djece i mladi u problemima u ponašanju) u aktivnosti jačanja kompetencija u području socijalnih i životnih vještina što će im omogućiti veću uključenost u društvo i participaciju u aktivnom sudjelovanju.

I u trećoj provedbenoj godini planira se nastaviti kontinuirani rad s korisnicima te osmisliti
edukativni i radionički program prema njihovim potrebama. Osim zaposlenika na projektu, u provođenju programa udruga Carpe Diem surađuje i s vanjskim stručnim suradnicima.