Održana uvodna konferencija projekta „Umrežavanjem do novih kompetencija“

U četvrtak, 20. listopada 2022. godine, održana je uvodna konferencija projekta „Umrežavanjem do novih kompetencija“. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici projektnog tima, volonteri te lokalneudruge, a predstavljene su aktivnosti koje će se provoditi sljedećih godinu dana.


Projekt
„Umrežavanjem do novih kompetencija“ novi je projekt LAG-a Vallis Colapis koji je započeo 16. kolovoza 2022. godine, a provodit će se do 15. kolovoza 2022. godine. Partneri na projektu su Udruga za djecu s teškoćama u razvoju Zvončići i LEADER mreža Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta je 449.006,36 kn (59.593,38 EUR). Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 381.655,40 kn (50.654,38 EUR) i iz Državnog proračuna u iznosu od 67.350,95 kn (8.939,00 EUR). Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kroz Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje kapaciteta
OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“.

Cilj projekta je jačanje i unaprjeđenje kapaciteta ruralnih OCD u Karlovačkoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji kroz provedbu aktivnosti prilagođenih potrebama zajednice u kriznoj situaciji, neposredan rad u području ESF kroz provedbu edukacija i prilagodbu online poslovanju za društveno-ekonomski rast i razvoj navedenih županija. Ciljane skupine su lokalni OCD na području Karlovačke i Vukovarsko srijemske županije.

Kroz projekt je predviđeno provesti edukaciju „Vođenje tima u krizi“ za projektni tim, 2 paketa edukacija u Karlovačkoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji za OCD-e (Vođenje tima u krizi, Menadžment kriznog volontiranja i Osmišljavanje online radionica za pružanje savjetodavne pomoći), 2 interaktivne konferencije o zagovaranju rješavanja potreba ranjivih skupina te konzultacije za OCDe. Osim navedenog, bit će uspostavljena online platforma za umrežavanje koju će koristiti OCD-i

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Vallis Colapis.
učenike, bit će izrađen i proveden mentorski program korištenja platforme te će biti angažirano 10 volontera za potrebe asistencije u provedbi projektnih aktivnosti.