Održana Javna tribina na temu održivog gospodarenja otpadom u Netretiću

U srijedu, 23. studenoga održana je Javna tribina na temu održivog gospodarenja otpadom u prostoru OŠ Netretić.

Zainteresirani mještani imali su prilike saznati više o odvajanju otpada, odnosno vrstama otpada i njegovoj ponovnoj upotrebi, a sve sa ciljem smanjenja količine otpada koji proizvodimo.

Kroz predavanje obuhvaćene su teme vezane uz sprečavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, ponovnoj upotrebi predmeta, kompostiranju te mnoge druge usko vezane teme.

Osobito smo zadovoljni što su na Javnoj tribini sudjelovali naši najmlađi sugrađani koji su usvojili nova znanja, poručuju iz Općine Netretić.

Javna tribina održana je u sklopu projekta poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te je ista sufinancirana u iznosu od 25.000,00 kuna s PDV-om.