Koncert povodom 200. godišnjice rođenja Cesara Francka

Glazbena škola Karlovac se pridružuje proslavi 200. obljetnice rođenja velikog francuskog skladatelja Cesara Francka, pa Vas tom prilikom pozivaju na KONCERT  koji će se održati u Nacionalnom svetištu sv. Josipa u Karlovcu u subotu, 10.prosinca u 19.30 sati.

Na koncertu će se izvesti neka od najpoznatijih skladateljevih djela i pravih svjetskih evergreena, poput Panis Angelicusa, Violinske sonate, Preludija fuge i varijacije.