Ručak za sve – akcija podjele hrane u Karlovcu

Karlovačke udruge Avadhuta, KA-MATRIX i Eko Pan organiziraju još jednu javnu akciju Ručak za sve koja će se održati 16. prosinca 2022. od 10:00 sati u Karlovcu, na Trgu hrvatskih branitelja ( na platou kod gradske Tržnice / ispred Kauflanda )
U sklopu akcije Ručak za sve građanima će se dijeliti besplatni vegetarijanski obroci. Akcije u prosincu dio su kampanje kojom se ukazuje na važnost uloge organizacija civilnog društva u zajednici koje su  uz svoj svakodnevni rad bile izrazito aktivne u ublažavanju posljedica kriznih situacija proteklih godina, potresa i pandemije.
Akcija se organizira u okviru kampanje unutar projekta Suradnjom i praksom do održive zajednice.
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Ručak za sve u prosincu sufinancira i Karlovačka županija i Grad Duga Resa.


VAŽNO!!! Akcija će se provesti i u slučaju kišnog vremena na natkrivenom platou kod Gradske tržnice Karlovac.
~~~ o projektu Suradnjom i praksom do održive zajednice ~~~
 
Provedbom projekta Suradnjom i praksom do održive zajednice informiraju se i povezuju lokalne organizacija civilnog društva na području Karlovca, Karlovačke, Zagrebačke i Sisačko – moslavačke županije u cilju pravovremenog i učinkovitog odgovora na potrebe zajednice u kriznim situacijama. Program se provodi kroz niz radionica, javnih akcija i kampanja u smislu prijenosa znanja i prethodnih iskustava. Zainteresirani za suradnju mogu se prijaviti na e-mail info@ka-matrix.hr ili na broj telefon: 095 444 6880.
~~~
Projekt „Suradnjom i praksom do održive zajednice“ UP.04.2.1.11.0583 sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 474.563,71,00 kuna. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 71.184,56 i iz Europskog socijalnog fonda (85%) 403.379,15 kuna. Projekt provodi KA-MATRIX – udruga za društveni razvoj u partnerstvu s Avadhuta – udrugom za promicanje multikulturalnosti i zdravih stilova života i PAN – udrugom za zaštitu okoliša i prirode.
Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave za medije isključiva je odgovornost udruge KA-MATRIX.
Sadržaj objave za medije isključiva je odgovornost udruge KA-MATRIX i ne odražava nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Za više informacija o EU fondovima posjetite: www.strukturnifondovi.hr | www.esf.hr
~~~