Konferencija o zagovaranju potreba ranjivih skupina

Udruga za djecu s teškoćama u razvoju ZVONČIĆI KARLOVAC u suradnji s  LOKALNOM
AKCIJSKOM GRUPOM VALLIS COLAPIS organizira Interaktivnu konferenciju o zagovaranju rješavanja potreba ranjivih skupina.

U petak, 27. siječnja 2023. godine, s početkom u 11:30 h održat će se „Interaktivna
konferencija o zagovaranju rješavanja ranjivih skupina“, putem Zoom aplikacije.
Konferenciju će provesti Udruga za djecu s teškoćama u razvoju Zvončići Karlovac, partner na projektu „Umrežavanjem do novih kompetencija“.

Teme koje će se pokriti na konferenciji:
• Modeli zagovaranja potreba ranjivih skupina
• Komunikacijske vještine u javnom nastupu i zagovaranju
• Samoprocjena organizacija za zagovaranje

Konferencija je predviđena za organizacije civilnoga društva koje rade s ranjivim skupinama.
Molimo da se za sudjelovanje prijavite putem sljedećeg linka, najkasnije do 25. siječnja
2023. godine.

Prijavljeni će putem e-maila dobiti detaljan program konferencije kao i Zoom poveznicu za
sudjelovanje.

Projekt „Umrežavanjem do novih kompetencija“ započeo je 16. kolovoza 2022. godine, a provodit će se do 16. kolovoza 2023. godine. Nositelj projekta je LAG Vallis Colapis, a partneri na projektu su Udruga za djecu s teškoćama u razvoju Zvončići i LEADER mreža Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta je 449.006,36 kn (59.593,39 EUR*). Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 381.655,40 kn
(50.654,38 EUR*) i iz Državnog proračuna u iznosu od 67.350,95 kn (8.939,01 EUR).