Okrugli stol Uloga civilnog društva u kriznim situacijama

Okruglim stolom pod nazivom Uloga civilnog društva u kriznim situacijama udruge KA-MATRIX, Eko PAN i Avadhuta nastavljaju s provedbom projekta Suradnjom i praksom do održive zajednice. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Okrugli stol se provodi kao dio kampanje #srcezajednice. Okrugli stol će se održati u srijedu, 25. siječnja u 18:00 sati u Knjižnici za mlade, Banjavčićeva ulica 5 u Karlovcu.

Sudionici okruglog stola su mr.sc Tatjana Čumpek, koordinatorica djelovanja civilne zaštite (Služba civilne zaštite Karlovac), Hrvoje Jurković (Ranger – čuvari prirode Karlovac) i Denis Mikšić (KA-MATRIX, voditelj projekta). Okrugli stol će moderirati Denis Frančišković.

Cilj okruglog stola je uključivanje javnosti i pokretanje rasprave o kapacitetima organizacija civilnog društva i njihovoj ulozi u kriznim situacijama te iskustvima i naučenim lekcijama iz pandemije i potresa. Svjedočili smo gotovo istovremenom i masovnom uključivanju udruga, inicijativa, kolektiva i pojedinaca i njihovom doprinosu normalizaciji života i umanjivanju posljedica potresa i pandemije. Ovo iskustvo dobar je temelj za buduća djelovanja civilne zaštite na lokalnim razinama, te bi svaki grad i županija trebao imati uvid u kapacitete i oblike pomoći koje mogu pružiti organizacije civilnog društva.

Uvodno će mr. sc. Tatjana Čumpek upoznati prisutne s važećom regulativom s područja civilne zaštite, odnosno zakonskim obvezama općina, gradova i županija. Za usporedbu prikazati ćemo organizaciju civilne zaštite u „zapadnim“ članicama EU kako bismo dobili jasnu sliku o modelima reagiranja u velikim nesrećama.
Predstavnik Rangera Hrvoje Jurković dati će pregled dosadašnjih aktivnosti Rangera Karlovac i prikazati intervencije na karlovačkom području što je samo dio provedenih akcija Rangera na području RH.
Denis Mikšić upoznat će prisutne s provedbom projekta i preporukama okupljenih udruga za uključivanje prilikom budućih kriza. Ove preporuke dostavljene su jedinicama lokalne samouprave i Karlovačkoj županiji početkom 2022. godine.

Radionica je dio kampanje #srcezajednice kojom ukazujemo na važnost uloge civilnog društva u zajednici, a organizira se u okviru projekta Suradnjom i praksom do održive zajednice koji provode udruge KA-MATRIX, EKO PAN-om i Avadhutom.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Facebook event —> https://www.facebook.com/events/516747797220277

~ o projektu Suradnjom i praksom do održive zajednice ~~~

Cilj projekta Suradnjom i praksom do održive zajednice je informirati i povezati lokalne organizacija civilnog društva na području Karlovca i Karlovačke županije u cilju pravovremenog i učinkovitog odgovora na potrebe zajednice u kriznim situacijama. Program se provodi kroz niz radionica, javnih akcija i kampanja u smislu prijenosa znanja i praktičnog djelovanja.
Projekt „Suradnjom i praksom do održive zajednice“ sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 474.563,71,00 kuna. Projekt provodi udruga KA-MATRIX u partnerstvu s udrugama Avadhuta – udruga za promicanje multikulturalnosti i zdravih stilova života i PAN – udruga za zaštitu okoliša i prirode.

Sadržaj poziva isključiva je odgovornost udruge KA-MATRIX.
Sadržaj poziva isključiva je odgovornost udruge KA-MATRIX i ne odražava nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Za više informacija o EU fondovima posjetite: www.strukturnifondovi.hr | www.esf.hr

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.