S aktivnostima krenuo projekt “Volonterski klubovi i volonterstvo u školama”

 

U partnerstvu s Općinom Krašić, Općinom Pokupsko, Osnovnom školom “Kardinal Alojzije
Stepinac” Krašić te Osnovnom školom Pokupsko LAG Vallis Colapis provodi projekt
„Volonterski klubovi i volonterstvo u školama“. Projekt se provodi od 13. listopada 2022. do
31. kolovoza 2023. godine, a sufinanciran je sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Cilj projekta je uspostaviti školske volonterske klubove u Osnovnoj školi “Kardinal Alojzije
Stepinac” Krašić i Osnovnoj školi Pokupsko za dostupnije i kvalitetno izvaninstitucionalno
neformalno obrazovanje djece koje promiče razvoj kreativnih i poduzetničkih vještina.
Tijekom projekta bit će provedene edukativne radionice na temu volontiranja s učenicima i
djelatnicima osnovnih škola, roditeljima učenika, predstavnicima lokalnih organizacija civilnog društva te djelatnicima jedinica lokalnih samouprava. Osim provedbe radionica, uključit ćemo se u manifestaciju „Hrvatska volontira“ organizacijom volonterskih akcija u suradnji s partnerima. Također ćemo posjetiti primjer dobre prakse u Primorsko-goranskoj županiji s ciljem razmjene iskustava, informiranja te razvoja suradnje. Uz mentorsku podršku LAG-a Vallis Colapis, u osnovnim školama će biti osnovani školski volonterski klubovi kao nova izvannastavna aktivnost.


Provedbom projekta „Volonterski klubovi i volonterstvo u školama“ učenicima, školama kao i djelatnicima jedinica lokalnih samouprava i članovima udruga želimo omogućiti prilike za
stjecanje novih znanja, vještina i iskustava te doprinijeti razvoju kreativnosti, stvaralaštva i
poduzetničkih vještina učenika partnerskih osnovnih škola.

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, Podmjera 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i Podmjera 19.4. “Tekući troškovi i animacija“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“