Kamanje aktivira mlade!

U prostoru vijećnice Općine Kamanje 13. veljače 2023. godine održana je početna
konferencija projekta „Kamanje aktivira mlade!“ (KAM!) koji Lokalna akcijska grupa (LAG) Vallis Colapis provodi u partnerstvu s Općinom Kamanje. Projekt je usmjeren na poticanje mladih s područja općine Kamanje na aktivno sudjelovanje u zajednici kroz sudjelovanje u aktivnostima projekta i kreiranje prijedloga Programa za mlade Općine Kamanje.

Projekt je započeo 1. siječnja 2023. godine i traje do 31. prosinca 2023. godine. Ukupna
vrijednost projekta je 16.748,62 EUR. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.
Kroz provedbu edukativnih radionica s mladima, fokus grupa, sastanaka s lokalnim dionicima, posjetu općini Medulin kao primjeru dobre prakse, organizaciju eventa mladih s mladima radit će se na ostvarenju cilja ovog projekta koji se odnosi na osvješćivanje mladih o važnosti aktivnog uključivanja u aktivnosti zajednice u svrhu poboljšanja kvalitete života mladih.


Program za mlade Općine Kamanje predstavlja konkretan dokument koji će rezultirati
provedbom brojnih aktivnosti za mlade, poboljšanjem uvjeta mladih te otvoriti neke nove
mogućnosti za sve mlade na području općine Kamanje u narednim godinama što će imati značajan utjecaj na njihovu socijalnu uključenost, razvoj vještina i kompetencija te biti snažan poticaj za aktivni angažman u lokalnoj zajednici.


Ciljane skupine projekta su mladi s područja općine Kamanje, Savjet mladih općine Kamanje te organizacije civilnog društva na području općine Kamanje. Krajnji korisnici projekta su mladi s područja općine Kamanje i područja Karlovačke županije, organizacije civilnog društva s područja općine Kamanje te lokalna zajednica, odnosno stanovnici općine Kamanje svih generacija.