Novi turistički projekt u Josipdolu

Općina Josipdol je 27. veljače 2023. godine prijavila projekt „Razvoj destinacije smaragdnih rijeka i dolina valorizacijom zaštićene kulturne baštine Josipdola – „Modruš – arheološko vrelo srednjovjekovlja“ na  javni poziv iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026., Investicija C1.6.R1-I1 Regionalna diverzifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti kojeg je raspisalo Ministarstvo turizma i sporta.
Uz općinu Josipdol kao prijavitelja, partneri na projektu su Karlovačka županija, Hrvatske šume d.o.o., Turistička zajednica Karlovačke županije i Filozofski fakultet Zagreb. Projektnu prijavu izradila je Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, ured Karlovac. Projekt svojom namjenom potiče ulaganja za Grupu 1. Posjetiteljska infrastruktura – infrastruktura u funkciji valorizacije kulturne baštine destinacije. Ukupna vrijednost projekta je 5,5 milijuna eura.

Tim povodom, Modruš je posjetila županica Martina Furdek-Hajdin, načelnik općine Josipdol Dragan Rudančić, pročelnica Konzervatorskog odjela u Karlovcu Ministarstva kulture i medija Sonja Kočevar, ispred Regea Karlovac Ana Valić i Tamara Lišnjić Lang. Također, prisutni su bili i profesor Filozofskog fakulteta Boris Olujić sa studentima.

Stari grad Modruš jedna je od lokacija projekta Dodir civilizacija – kapitalnog razvojnog projekta čiji je pokretač i nositelj Karlovačka županija kojim je za Stari grad Modruš, u cilju rekonstrukcije, revitalizacije i interpretacije samog lokaliteta Starog grada Modruša, predviđeno valorizirati arheološko nalazište Modruš-Viničica (Metelum), lokalne posebnosti (folklor, tradicijske nošnje, obrte i zanate), uređenje Arheološkog centra u zgradi stare škole te ugostiteljskih i smještajnih kapaciteta u zgradi stare lugarnice. U interpretacijskom smislu, Stari grad Modruš donosi priču o prosperitetu, odnosno o Modrušu kao gospodarskom, kulturnom i vjerskom središtu srednjovjekovne Hrvatske, a interpretacijski sadržaji su predviđeni u svim uključenim objektima te okolišu u zoni obuhvata projekta.

Cilj projekta „Razvoj destinacije smaragdnih rijeka i dolina valorizacijom zaštićene kulturne baštine Josipdola – „Modruš – arheološko vrelo srednjovjekovlja“  je razvoj javne turističke infrastrukture u funkciji valorizacije kulturne baštine u općini Josipdol revitalizacijom lokaliteta Starog grada Modruša. Prijavljene aktivnosti uključuju radove rekonstrukcije i opremanja objekta stare lugarnice i opremanje objekta stare škole interpretacijskim sadržajima iz područja kulture, povijesti, prirodoslovlja. Uz to, projekt uključuje i arheološka istraživanja povijesnog puta ka starom gradu Modruš, digitalizaciju te umrežavanje dionika iz područja turizma, kulture, edukacije, gospodarstva i naročito lokalne zajednice, a sve s ciljem stvaranja turističkog proizvoda u depriviranom i turistički nerazvijenom području te razvoja gospodarstva u cjelini.