Dan je rijeka – one su nam važne i moramo ih očuvati!

Međunarodni dan rijeka obilježava se svake godine 14. ožujka kako bi se skrenula pozornost na važnost rijeka za život na Zemlji te potaknulo očuvanje i zaštitu rijeka i njihovih ekosustava.

Rijeke su iznimno važne za održavanje života na Zemlji. One pružaju pitku vodu, hranu, energiju, prijevoz i staništa za mnoge vrste biljaka i životinja. Međutim, rijeke su sve više ugrožene zbog ljudskih aktivnosti poput onečišćenja, regulacije i isušivanja rijeka, te izgradnje brana i hidroelektrana.

Međunarodni dan rijeka ima za cilj podići svijest o važnosti rijeka za našu planetu i ukazati na potrebu za očuvanjem njihovih ekosustava. To se može postići kroz edukaciju, promjenu ponašanja i održivo upravljanje rijekama.

Karlovac je oduvijek bio ponosan na svoje ljepotice, rijeke s kojima živi u suživotu od svog osnutka i koje je potrebno čuvati i u budućnosti. Karlovačke rijeke igraju važnu ulogu u životu Karlovčana i predstavljaju nezamjenjive prirodne resurse za ovo područje.