HAWaton – natjecanje gimnazijalaca u prikupljanju mrežnog sadržaja

Povodom obljetnice rođenja hrvatskog autora Ivana Gorana Kovačića, Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu 21. ožujka 2023. godine u organizira HAWaton – natjecanje gimnazijalaca u prikupljanju mrežnog sadržaja. Natjecanje će se održati u 8.50 sati u Gimnaziji Karlovac, a zadatak sudionika bit će pretraga, vrednovanje i odabir mrežnih stranica koje se odnose na lik i djelo Ivana Gorana Kovačića. Sudionici će u ograničenom vremenskom razdoblju prikupljati poveznice na mrežne stranice koristeći se računalima, a ujedno poštujući i kriterije odabira za katalogizaciju i arhiviranje u Hrvatskome arhivu weba. 

U HAWatonu će sudjelovati tri razreda Gimnazije Karlovac, a svaki razred dobit će jednog pobjednika odnosno osobu koja je u zadanom roku prikupila najveći broj najtočnijeg mrežnog sadržaja o Ivanu Goranu Kovačiću. Pobjednike HAWatona očekuju vrijedne nagrade koje će biti dodijeljene u 13 sati u školskoj knjižnici Gimnazije Karlovac.Krajnji produkt HAWatona bit će izrada i objava tematske zbirke „Ivan Goran Kovačić“ na Hrvatskome arhivu weba. Sadržaj zbirke odnosit će se na lik i djelo spomenutog pisca, a upravo će sudionici HAWatona biti glavni stvaratelji sadržaja. Tematska zbirka bit će objavljena u otvorenom pristupu i na raspolaganju svim budućim istraživačima koje će zanimati život Ivana Gorana Kovačića. 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu u organizaciji sudjeluje kroz odjele Hrvatskog arhiva weba (skraćeno HAW), Korisničke službe i Europski dokumentacijski centar NSK. Partneri u organizaciji HAWatona su Gimnazija Karlovac, Predstavništvo Europske komisije u Republici Hrvatskoj i Europe Direct Karlovac. Ovo je događanje i prilika da Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ proslavi 60 godina otkako je dobila ime po ovom znamenitom autoru.